FORSIDE BØRNEKULTUR
Nyheder BKC TILMELD BKC NYHEDSBREV Udstillinger og værksteder
Ole Lund Kirkegaard og alle rødderne Max 5 Fod Gernes Dig og Mig Billeder Dig og Mig Nattesværmeri Den Store Nordiske Elefantudstilling Billeder elefantudstilling Indien Tidsrum Kalkmaleri projekt
Billedskolen
Program Billedskolen Vigtige datoer Billeder fra Billedskolen
KONTAKT
Medarbejdere Drift Leje af lokaler
AV-udstyr
Parkering Administration
KONCERTKALENDER

Kunstskab
– en ny måde at møde verden på


Helsingørs børn er med i et spændende innovationsprojekt

 
Alle taler om kreativitet og innovation, og om hvor vigtigt det er, at børnene lærer at udvikle deres kreative kompetencer. I Helsingør gør man noget ved det! I løbet af efteråret vil 2. og 7. klasserne fra Mørdrupskolen og Hornbæk Skole samt Skolen ved Gurrevej blive inddraget i et spændende udviklingsprojekt, KUNSTSKAB, som finder sted i Børnekulturcentret i Toldkammeret og på Kulturværftet.
 
Her vil fem bachelorstuderende fra læreruddannelsen på professionshøjskolen Metropol og fire professionelle kunstnere sammen med børnenes lærere undersøge, hvordan vi skaber nye rammer for fagområderne billedkunst, design, musik og dans. Rammer, som skal synliggøre, hvordan børn og unges kreative kompetencer kan overføres til andre faglige sammenhænge. Det handler om evnen til at finde og håndtere nye løsninger i en uforudsigelig fremtid, at ruste børnene til at være forandringsparate.
 
Projektet KUNSTSKAB blev kickstartet i august af lektor i innovation, ph d Lotte Darsø fra Danmarks Pædagogiske Universitet, som fik sat de lærerstuderende og kunstnerne i gang med i fællesskab at udvikle et kreativt, didaktisk værkstedsforløb. Toldkammeret er i disse dage omdannet til et projekthus, hvor forskellige fagligheder mødes i en intensiv og udviklende proces.
 
Bag KUNSTSKAB står leder af Børnekulturcentret, Elisabeth Momme, børnekulturkonsulent Ida Wettendorff og fagkonsulent i Uddannelseshuset Anne-Mette Hermansen. KUNSTSKAB er en videreførelse af tidligere års erfaringer med arbejdet som børnekulturel modelkommune og en lang række huskunstnerprojekter, som sidste år resulterede i at børn og unges kreative kompetencer blev et af Helsingør Kommunes indsatsområder. Projektet er støttet af Kunstrådets Huskunstnerordning.
 
Sideløbende med det lokale projekt arbejder projektgruppen på at kvalificere strategien for den regionale kulturaftale. Målet er, at KUNSTSKAB vil danne platform for en regional satsning på udvikling af børn og unges kreative kompetencer.
 
”Jeg oplever Børnekulturcentret som en kulturinstitution i bevægelse. Vi flytter med projektet KUNSTSKAB blikket fra at se kunst som et produkt til at koncentrere os om den kreative proces. Det åbner for et helt nyt, tværgående læringsperspektiv, som er med til udvikle vores tilbud til børn og familier i Helsingør Kommune”, siger Børnekulturcentrets leder Elisabeth Momme.

webdesign www.confetti.dk